Fagområder

Projektledelse

Projektledelse
Ethvert projekt har brug for tydelig og kompetent projektledelse. Adding sikrer overblik og fokus gennem hele projektet, så målene nås til den aftalte tid, og eventuelle korrigerende tiltag kan iværksættes i rette tid. Adding sikrer dig et godt projektforløb Ingen projekter er ens, men grundlaget for succes lægges altid i planlægningsfasen. Tydelige succeskriterier, logiske milestones...

Styrings- og reguleringssystemer

Vi konstruerer styrings- og reguleringssystemer, der sikrer en optimal drift af vores kunders anlæg eller maskiner. Adding holder styresystemerne på det rigtige niveau Vi har lang erfaring inden for følgende områder: Styring og regulering af kedel- og procesanlæg Styring og regulering af brændere Proces-instrumentering, herunder vand- og røggasanalyse (CEMS) Robot-anlæg...

Maskinteknik

Vi konstruerer systemer, maskiner eller produkter i tæt samarbejde med vores kunder, og vi vil gerne være med lige fra starten, således vores erfaring med idegenereringen og konceptudviklingen kan bidrage til den optimale løsning. Adding holder konstruktionen på det rigtige niveau Innovative og unikke løsninger er vores kendemærke, men vi opfinder ikke den dybe tallerken for sjov...

Logistik

Ofte er det logistikken, der afgør om et firma har succes eller ikke. Vi kan hjælpe med at skaffe overblikket og optimere de tilknyttede processer. Adding har mange års erfaring fra mange forskellige brancher, hvor vi har udført opgaver der har inkluderet: Kortlægning af logistikkæde Optimering af interne processer Forbedring af gennemløbstider Indretning og automatisering af...

Proces

Der er ofte brug for at kunne trække på eksterne ressourcer og specialister, når der skal ny-etableres eller bygges om, da den interne organisation har daglige opgaver nok. Det er her Adding kommer ind i billedet, da vores medarbejdere har lang erfaring med procesanlæg på: Kraftværker og kraftvarmeværker Kedelanlæg fyret med fast brændsel, støv, olie og/eller gas Raffinaderier...

Produktionsoptimering

Adding har mange års erfaring med produktion inden for forskellige brancher. Denne viden og praktiske erfaring stiller vi til rådighed for din virksomhed, således der kan findes den optimale løsning for netop jeres virksomhed. Vi arbejder inden for følgende områder: Automatisering af manuelle processer Optimering af interne processer Højnelse af produktkvalitet Fabriksindretning...

Produktportefølje

Vil I gerne have efterset jeres virksomheds produktportefølje?  Måske er der mulighed for at optimere virksomhedens produktsammensætning, så den samlede produktportefølje er enkel, klar og i stand til at øge virksomhedens produktivitet. Vi hjælper med at undersøge muligheden for at minimere antallet af produkter eller de komponenter, der indgår i produkterne, hvilket gør...

Kontakt Adding

Hvilket plus skal være din fordel? Kontakt en af vores kompetente medarbejdere.

John Sloth
John Sloth
Partner, Project Manager
+45 21 21 46 49
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
LinkedIn ">LinkedIn
Nils H. H. Nielsen
Nils H. H. Nielsen
Partner, Project Manager
+45 20 33 98 83
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
LinkedIn
Søren Højmann Kristensen
Søren Højmann Kristensen
Partner, Project Manager
+45 24 26 07 58
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
LinkedIn